پایگاه اطلاع رسانی دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی

امام باقر (ع) فرمودند :

پشیمانی از گناهان برای توبه كفایت می كند.
( جهاد با نفس )

آرشیو فرم ها