پایگاه اطلاع رسانی دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی

امام موسی كاظم (ع) فرمودند :

افطاری دادن به برادر روزه دارت از گرفتن روزه بهتر است.
( الكافی )

آرشیو فرم ها