پایگاه اطلاع رسانی دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی

امام علی (ع) فرمودند :

فقیه كامل كسی است كه مردم را از آمرزش خدا مایوس ، و از مهربانی او نومید نكند و از عذاب ناگهانی خدا ایمن نسازد.

آرشیو فرم ها


عنوان فرم تاریخ انتشار
نظر شما درخصوص خدمات وب سایت
۱۳۹۲/۰۵/۲۴ | ساعت ۲۰:۰۲

صفحه 1 از 1
1