پایگاه اطلاع رسانی دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی

امام باقر (ع) فرمودند :

چه نیكوست نیكی ها بعد از بدیها و چه زشت است بدیها پس از نیكی ها.
( جهاد با نفس )

آرشیو فرم ها