پایگاه اطلاع رسانی دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی

امام محمد باقر (ع) فرمودند :

خوبی دنیا جز در پیوند با برادران و آشنایان نیست.
( بحار الأنوار )

پرسشنامه سنجش رضايتمندي دانشجویان از آموزش هاي مجازي دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی





timestamp ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ | ساعت ۰۷:۱۱ timestamp تعداد بازدید: 482