پایگاه اطلاع رسانی دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی

امام علی علیه السلام فرمودند :

خویشتن داری، زینت فقر است و سپاس گزاری زینت غنا و توانگری.
( تحف العقول ص 75 )

پرسشنامه سنجش رضايتمندي دانشجویان از آموزش هاي مجازي دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی

timestamp ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ | ساعت ۰۷:۱۱ timestamp تعداد بازدید: 356