پایگاه اطلاع رسانی دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی

امام علی (ع) فرمودند :

پیروزی در دوراندیشی ، و دوراندیشی در به كارگیری صحیح اندیشه ، و اندیشه ی صحیح به رازداری است.

پرسشنامه سنجش رضايتمندي دانشجویان از آموزش هاي مجازي دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی

timestamp ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ | ساعت ۰۷:۱۱ timestamp تعداد بازدید: 274