پایگاه اطلاع رسانی دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی

امام علی (ع) فرمودند :

حكمت را هر كجا كه باشد ، فرا گیر ، گاهی حكمت در سینه ی منافق است و بی تابی كند تا بیرون آمده و با همدمانش در سینه ی مومن آرام گیرد.

پرسشنامه سنجش رضايتمندي دانشجویان از آموزش هاي مجازي دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی

timestamp ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ | ساعت ۰۷:۱۱ timestamp تعداد بازدید: 175