پایگاه اطلاع رسانی دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی

رسول اكرم (ص) فرمودند :

نشان منافق سه چیز است : 1 - سخن به دروغ بگوید. 2 - از وعده تخلف كند. 3 - در امانت خیانت نماید.
( صحیح مسلم )

« سامانه طرح انتقادات، پیشنهادات و شکایات »

  • کاربر گرامی شکایت مطرح شده از طرف شما کاملا محرمانه می باشد و در قالب گزارش تعریف شده به دفتر نظارت و ارزیابی استان ارسال خواهد گردید.
  • به منظور پیگیری شکایات و ارسال پاسخ به متقاضیان محترم و یا رفع موارد مبهم ، تكمیل تمام مشخصات خواسته شده در فرم ذیل ضروری است. بدیهی است از پیگیری موارد فاقد مشخصات متقاضی معذور خواهیم بود.
نام و نام خانوادگی:
شماره تلفن همراه یاثابت (باکد محل):
ایمیل:
گیرنده:
نوع ارتباط شما با دانشگاه:
*عنوان انتقاد، پیشنهاد یا شکایت :
متشاکی (شکایت از):
توضیحات: توجه داشته باشید جهت تکمیل فیلد متشاکی ، یکی از موارد زیر را وارد نمایید:
  • نام و نام خانوادگی شخصی که از او شکایت دارید.
  • مرکز/واحد ، معاونت ، مدیریت ، آموزش ، امور فرهنگی و... .
*شرح انتقاد، پیشنهاد یا شکایت :
* کد روبرو را وارد نمایید :اگر ناخواناست ، روی تصویر کلیک کنید
   

  • هرگونه مستندات خود را از طریق پست به دفتر نظارت و ارزیابی ارسال نموده یا شخصا تحویل دفتر نمایید.

آدرس دفتر: بیرجند، انتهای خیابان شهید آوینی، دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی، صندوق پستی 232 ، ساختمان مرکزی، طبقه سوم، دفتر نظارت و ارزیابی
تلفن و دورنگار: 2502313-0561