پایگاه اطلاع رسانی دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی

حضرت رسول اكرم (ص) فرمودند :

وقتی خواستی كاری را انجام دهی، تأمل كن تا خدا راه آن را به تو نشان دهد.
( كنز العمال )

« سامانه ارتباط مستقیم با ریاست استان و مدیر دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان »

  • کاربر گرامی مطالب مطرح شده از طرف شما کاملا محرمانه می باشد و در قالب گزارش تعریف شده به دفتر نظارت و ارزیابی استان ارسال خواهد گردید.
  • به منظور پیگیری مسائل مطروحه و ارسال پاسخ به متقاضیان محترم و یا رفع موارد مبهم ، تكمیل تمام مشخصات خواسته شده در فرم ذیل ضروری است. بدیهی است از پیگیری موارد فاقد مشخصات متقاضی معذور خواهیم بود.
نام و نام خانوادگی:
شماره تلفن همراه یاثابت (باکد محل):
ایمیل:
گیرنده:
نوع ارتباط شما با دانشگاه:
*عنوان (موضوع) :
شخص یا بخش مرتبط با موضوع:
توضیحات: توجه داشته باشید جهت تکمیل این فیلد ، یکی از موارد زیر را وارد نمایید:
  • اشخاص یا بخش های مرتبط با موضوع.
  • مرکز/واحد ، معاونت ، مدیریت ، آموزش ، امور فرهنگی و... .
*شرح موضوع :
* کد روبرو را وارد نمایید :اگر ناخواناست ، روی تصویر کلیک کنید
   

  • هرگونه مستندات خود را از طریق پست به دفتر نظارت و ارزیابی ارسال نموده یا شخصا تحویل دفتر نمایید.

آدرس دفتر: بیرجند، انتهای خیابان شهید آوینی، دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی، صندوق پستی 232 ، ساختمان مرکزی، طبقه سوم، دفتر نظارت و ارزیابی
تلفن و دورنگار: 2502313-0561