پایگاه اطلاع رسانی دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی

امام علی (ع) فرمودند :

چیز اندك كه با اشتیاق تداوم یابد ، بهتر از فراوانی است كه رنج آور باشد.

« فرم نظر سنجی از ارباب رجوع »

رسول اکرم(ص) : هرکس برادر مسلمان خود را با کلمه ای لطف آمیز تکریم کند و غم او را بزداید همواره در سایه جاودان لطف الهی است.

نظر به اهمیت موضوع تکریم ارباب رجوع و لزوم آگاهی از دیدگاهها و نظرات سازنده مخاطبان برای بهبود مستمر خدمات رسانی با تکمیل فرم زیر ما در این امر مهم یاری فرمایید.
  • توجه: پر کردن موارد ستاره دار (*) الزامی است.
* جنسیت:
*