پایگاه اطلاع رسانی دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی

امام علی (ع) فرمودند :

انسان با نفسی كه می كشد ، قدمی به سوی مرگ میرود.

پرسشنامه سنجش رضايتمندي دانشجویان از آموزش هاي مجازي دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی

timestamp ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ | ساعت ۰۳:۱۴ timestamp تعداد بازدید: 2227