پایگاه اطلاع رسانی دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی

امام صادق (ع) فرمودند :

همانا دشنام دادن و هرزه گویی و زبان درازی ناشی از نفاق و دورویی است.
( جهاد بانفس )

پرسشنامه سنجش رضايتمندي دانشجویان از آموزش هاي مجازي دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی

timestamp ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ | ساعت ۰۳:۱۴ timestamp تعداد بازدید: 2463