پایگاه اطلاع رسانی دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی

امام علی (ع) فرمودند :

سزاوار نیست كه بنده ی خدا به دو خصلت اعتماد كند ، تندرستی ، توانگری ؛ زیرا در تندرستی ناگاه او را بیمار بینی ، و در توانگری او را تهیدست.

ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی



برای ارسال مستقیم پیام به ریاست دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی، به سامانه طرح انتقادات ، پیشنهادات و شکایات وارد شده و در قسمت گیرنده، گزینه 

« ریاست دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی »

را انتخاب نمایید.




timestamp ۱۳۹۲/۰۵/۲۴ | ساعت ۲۰:۱۶ timestamp تعداد بازدید: 9158