دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی

امام موسی كاظم (ع) فرمودند :

مهرورزی و دوستی با مردم ، نصف عقل است.
( تحف العقول )
صفحه 1 از 0


Programmed By Eng. Milad Ghiravani