دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی

رسول اکرم (ص) فرمودند :

از فراست مؤمن بترسید كه چیزها را با نور خدا می نگرد.
( سنن ترمذی ، کتاب تفسیر القرآن ، ح 3052 )
صفحه 1 از 0


Programmed By Eng. Milad Ghiravani