دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی

امام حسین علیه السلام فرمودند :

هر یك از دو نفـری كه میان آنها نزاعی واقع شود و یكـی از آن دو رضایت دیگری را بجـویـد ، سبقت گیـرنـده اهل بهشت خـواهـد بــود.
( محجه البیصاء ج 4 ، ص 228 )
صفحه 1 از 0


Programmed By Eng. Milad Ghiravani