دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی

امام محمد باقر (ع) فرمودند :

خوبی دنیا جز در پیوند با برادران و آشنایان نیست.
( بحار الأنوار )
صفحه 1 از 0


Programmed By Eng. Milad Ghiravani