دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی

رسول خدا (ص) فرمودند :

كمال نیكوكاری آن است كه در نهان همان‌گونه رفتار كنی، كه در آشكارا.
( كنزل العمال )
صفحه 1 از 0


Programmed By Eng. Milad Ghiravani