دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی

امام حسین (ع) فرمودند :

چیزی را بر زبان نیاورید كه از ارزش شما بكاهد.
( جلاءالعیون ، ج ۲ ، ص ۲۰۵ )
صفحه 1 از 0


Programmed By Eng. Milad Ghiravani