دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی

امام باقر (ع) فرمودند :

رسول خدا (ص) فرمودند: خداوند دوست می دارد كسی را كه با حیا، بردبار، پاكدامن، و باز ایستنده ی از حرام باشد.
( جهاد با نفس )
صفحه 1 از 0


Programmed By Eng. Milad Ghiravani