دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند :

عبادت هفتاد جزء است و بالاترین و بزرگترین جزء آن كسب حلال است.
( ثواب الاعمال و عقاب الاعمال )
صفحه 1 از 0


Programmed By Eng. Milad Ghiravani