دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی

پیامبر اكرم (ص) فرمودند :

پاداش نیكوكاری زودتر از هر كار خوب دیگری می‏ رسد و كیفر ستم و تجاوز زودتر از هر كار بد دیگری گریبان می ‏گیرد.
( خصال )
صفحه 1 از 0


Programmed By Eng. Milad Ghiravani