دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی

امام علی (ع) فرمودند :

حكمت گمشده ی مومن است ، حكمت را فرا گیر ، هر چند از منافقان باشد.
صفحه 1 از 0


Programmed By Eng. Milad Ghiravani