دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی

امام حسن عسکری (ع) فرمودند :

تواضع و فروتنی نعمتی است كه بر آن حسد نبرند.
( تحف العقول ، ص 489 )
صفحه 1 از 0


Programmed By Eng. Milad Ghiravani