دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی

امام علی (ع) فرمودند :

دوست ، دوست نیست مگر آن كه حقوق برادرش را در سه جایگاه نگهبان باشد : در روز گرفتاری ، آن هنگام كه حضور ندارد ، و پس از مرگ.
صفحه 1 از 0


Programmed By Eng. Milad Ghiravani