دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی

حضرت رسول اكرم (ص) فرمودند :

همانا دینار و درهم پیشینیان شما را به هلاكت رساند و همین دو نیز هلاك كننده شماست
( جهاد با نفس )
صفحه 1 از 0


Programmed By Eng. Milad Ghiravani