دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی

امام باقر (ع) فرمودند :

با هوای نفسانی خود مبارزه كن همانگونه كه با دشمنت مبارزه می كنی.
( جهاد با نفس )
صفحه 1 از 0


Programmed By Eng. Milad Ghiravani