دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی

امام باقر (ع) فرمودند :

كسی به ولایت ما نمی رسد مگر با عمل (شایسته) و دوری از گناه
( جهاد با نفس )
صفحه 1 از 0


Programmed By Eng. Milad Ghiravani