دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی

امام باقر (ع) فرمودند :

بردباری لباس عالم است، پس تو خود را از آن عریان مدار.
( كافی )
صفحه 1 از 0


Programmed By Eng. Milad Ghiravani