دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی

امام علی (ع) فرمودند :

كسی كه كردارش او را به جایی نرساند،افتخارات خاندانش او را به جایی نخواهد رساند.
صفحه 1 از 0


Programmed By Eng. Milad Ghiravani