دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی

امام حسن (ع) فرمودند :

خیری كه هیچ شری در آن نیست ، شكر بر نعمت و صبر بر مصیبت و ناگواری است.
( تحف العقول )
صفحه 1 از 0


Programmed By Eng. Milad Ghiravani