دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی

امام صادق علیه السلام فرمودند :

با احمق مشورت نكن و از دروغگو یاری مجو و به دوستی زمامداران اعتماد مكن.
( تحف العقول ، ص 316 )
صفحه 1 از 0


Programmed By Eng. Milad Ghiravani