دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی

امام علی (ع) فرمودند :

همانا این دل ها همانند بدن ها افسرده می شوند ، پس برای شادابی دل ها ، سخنان زیبای حكمت آمیز را بجویید.
صفحه 1 از 0


Programmed By Eng. Milad Ghiravani