دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی

امام جواد (ع) فرمودند :

سه چیز است كه هر كس آن را مراعات كند، پشمیان نگردد: 1. اجتناب از عجله 2. مشورت كردن 3. توكل بر خدا در هنگام تصمیم گیری.
( مسندالامام الجواد ص 247 )
صفحه 1 از 0


Programmed By Eng. Milad Ghiravani