پایگاه اطلاع رسانی دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی

امام صادق(ع) فرمودند :

آفت دینداری حسد و خودبینی و فخر فروشی است.
( جهاد النفس ح 545 )