پایگاه اطلاع رسانی دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی

امام علی علیه السلام فرمودند :

قربانگاه عقلها غالبا در پرتو طمعها است.
( محاضرات ج 1 ص 251 )