پایگاه اطلاع رسانی دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی

رسول اکرم (ص) فرمودند :

با دارایی خود نمی توانید دل مردم را به دست بیاورید پس دلشان را با اخلاق (نیك) به دست آورید.
( نثرالدر ، ج 1 ، ص 123 )