پایگاه اطلاع رسانی دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی

امام حسین علیه السلام فرمودند :

گریه از ترس خدا سبب نجات از آتش جهنّم است.
( حیات امام حسین ج 1 / ص 183 )