پایگاه اطلاع رسانی دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی

پیامبر اكرم (ص) فرمودند :

اهل بیت من چون كشتی نوح‌اند؛ هر كه بر آن نشیند نجات یابد و آنكه از آن تخلف كند هلاك گردد.
( عیون الاخبار‍‍ )