پایگاه اطلاع رسانی دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی

امام صادق(ع) فرمودند :

نفست را به خاطر خودت به زحمت و مشقت بیانداز زیرا اگر چنین نكنی دیگری خودش را برای تو به زحمت نمی افكند.
( جهاد النفس ، ح 2 )