پایگاه اطلاع رسانی دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی

حضرت علی (ع) فرمودند :

بترس [از خدا] بترس، به خدا سوگند آنقدر پرده پوشی كرده كه گوئی آمرزیده است.
( نهج البلاغه )