پایگاه اطلاع رسانی دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی

امام صادق (ع) فرمودند :

غیبت آن است كه درباره برادرت چیزی بگویی كه خداوند آن را پنهان كرده است.
( میزان الحکمه ، ح ۱۵۵۱۰ )