پایگاه اطلاع رسانی دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی

امام علی(ع) فرمودند :

هر كس به جز حق جویای عزت شود به ذلت در افتد و هر كس با حق عناد ورزد خوار گردد.
( تحف العقول ، ص 95 )