پایگاه اطلاع رسانی دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی

امام علی علیه السلام فرمودند :

با مردم آن گونه معاشرت كنید كه اگر مردید بر شما اشك ریزند ، و اگر زنده ماندید ، با اشتیاق سوی شما آیند.
( نهج البلاغه )