پایگاه اطلاع رسانی دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی

امام علی(ع) فرمودند :

دوست اگر در سه مورد دوستش را حمایت نكند دوست نیست:در شدت و گرفتاری او ، در غیبت وی و پس از مرگش.
( نهج البلاغه )