پایگاه اطلاع رسانی دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی

امام صادق (ع) فرمودند :

كسی كه از چیزی ترفداری مصرّانه و نابجا كند یا اینكه از جانب دیگران به نفع او طرفداری نابجا شود ( و او خشنود باشد ) محققاً كه ریسمان ایمان را از گردن خویش باز كرده است.
( جهاد النفس ح 558 )

خوش آمدید


 
برای ارتباط مستقیم با اداره کل نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه پیام نور، به سامانه رسیدگی به درخواستها، (لینک زیر) مراجعه کنید.

 
 
http://srsa.pnu.ac.ir/images/header3.png


آخرین مطالب سایت نظارت و ارزیابی
جدیدترین فرم ها