پایگاه اطلاع رسانی دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی

امام علی (ع) فرمودند :

سزاوار نیست كه بنده ی خدا به دو خصلت اعتماد كند ، تندرستی ، توانگری ؛ زیرا در تندرستی ناگاه او را بیمار بینی ، و در توانگری او را تهیدست.

آرشیو فرم ها


عنوان فرم تاریخ انتشار
نظر شما درخصوص خدمات وب سایت
۱۳۹۲/۰۵/۲۴ | ساعت ۲۰:۰۲

صفحه 1 از 1
1