پایگاه اطلاع رسانی دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی

امام صادق(ع) فرمودند :

به واجبات الهی عمل كن تا پرهیزكارترین مردمان باشی.
( جهاد النفس ، ح 242 )

آرشیو فرم ها