پایگاه اطلاع رسانی دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی

رسول خدا (ص) فرمودند :

خوشا آنكه زیادی دارایی‌اش را انفاق كند و زبانش را از زیاده‌گویی نگه‌دارد.
( كافی )

آرشیو فرم ها