پایگاه اطلاع رسانی دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی

امام موسی كاظم (ع) فرمودند :

هر كه پدر و مادر را اندوهگین كند آنان را ناسپاسی كرده
( تحف العقول )

آرشیو فرم ها